Les Apps de BubbleBooks es fonamenten en les bases pedagògiques que afavoreixen l’aprenentatge de la lectura i l’estímul de les intel·ligències múltiples de cada nen.

Vocabulari
Vocabulari
 • Quotidià i senzill.
 • Especialment redactat per facilitar la lectura en els nens.
  (Revisat per Lectura Fàcil)
Imatge
Imatge
 • Colors significatius per al seu reconeixement i memorització.
 • Siluetejades i evitant la superposició d’elements per tal de facilitar el reconeixement dels elements.
Animacions multimèdia
Animacions multimèdia
 • Cada animació reforça allò que s’ha après sense distreure l’atenció del nen.
 • Poques animacions y senzilles per facilitar l’aprenentatge.
Locucions
Locucions
 • Gravades en estudis del país d’origen de l’idioma.
 • Utilització de veus de nens per afavorir la identificació i crear un vincle d’aprenentatge amb el petit lector.
Textos llegibles
Textos llegibles

Sobre fons plans per tal de facilitar la lectura especialment en lectors novells.

Multillenguatge
Multillenguatge

Amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge de la llengua materna o practicar un segon idioma, tant parlat com escrit. Disponible en espanyol, català, alemany, francès, portuguès i italià.

Ajustaments i opcions

Diverses opcions de lectura

Opció LLEGEIX-M'HO
Opció LLEGEIX-M’HO

 • Recomanada per a nens que comencen a reconèixer les grafies.
 • La característica d’efecte karaoke permet que el nen pugui seguir i reconèixer el text.
Opció LLEGIR-HO JO
Opció LLEGIR-HO JO

 • Recomanada per a nens que ja tenen les bases lectores, nens que són capaços de llegir.
Opció AUTOPLAY
Opció AUTOPLAY

Estil passi pel·lícula, el conte es va narrant i va interactuant de manera automàtica.

 • Recomanada per a lectors novells, nens que comencen a llegir.
Opció GRAVAR LA MEVA VEU
Opció GRAVAR LA MEVA VEU

 • Recomanada per a nens amb bases mitjanes i sòlides de lectura.
 • Motiva el nen a llegir la història.
 • Permet als pares i els mestres detectar si hi ha algun problema lector, ja que es pot comprovar si el text es correspon amb allò que el nen llegeix.

Ajustaments del text

Faciliten l’accés visual del text segons les necessitats de llegibilitat de cada nen. Es fonamenten en investigacions realitzades al Regne Unit sobre l’ús de l’iPad en nens.

Tipus de lletra
Tipus de lletra
Tipus de lletra

 • Sassoon Primary: Tipus de lletra dissenyat segons les necessitats de lectura que tenen els nens en el moment de l’aprenentatge de la lectoescriptura. Es fa servir en el 85% dels centres educatius a Anglaterra i en el material Montessori.
 • Tirèsies: Dissenyada per a la lectura de textos en pantalla, en persones amb problemes visuals.
 • Verdana: Ofereix un grau alt de qualitat lectora (velocitat i exactitud) en textos per a nens.
 • Caecilia: Tipografia molt utilitzada per la seva bona llegibilitat.
 • Futura: Estudis realitzats a Espanya demostren que afavoreix la lectura de textos tant en nens sense problemes d’aprenentatge com en nens amb problemes lectors.
 • Open Dyslexia: Dissenyada per facilitar la lectura de text en persones amb problemes de dislèxia.
Colors en el fons de text i en la lletra
Colors en el fons de text i en la lletra

 • Els colors han estat testats en investigacions realitzades en el Regne Unit sobre l’ús de l’iPad per lectors infantils.
 • També han estat recomanats per associacions de persones amb problemes visuals, com la fundació ONCE.
Espai entre lletres
Espai entre lletres

 • Ampliar l’espaiat entre les lletres pot afavorir la lectura en nens que presenten dificultats en l’aprenentatge de la lectura.

Opcions addicionals

Opció OMISIÓ DEL TEXT
Opció OMISIÓ DEL TEXT
 • Recomanada per a nens que encara no han començat l’aprenentatge de les grafies.
 • Si tenen bones bases de consciència fonològica evitarem problemes de lectura quan comencem a aprendre a llegir.
Opció COPIAR TEXTO
Opció COPIAR TEXT

Ens permet treballar amb el vocabulari après en altres activitats més enllà de la lectura del conte.

Opció VOICE-OVER
Opció VOICE-OVER

Opció pròpia de l’iPad que permet el seguiment del conte en nens que pateixen algun tipus de deficiència visual.

Jocs dissenyats per reforçar l’aprenentatge

Memòria
Memòria
 • Treballa la memòria i l’atenció.
 • Treballa la relació en el reconeixement de l’objecte i, en els nivells més avançats, del reconeixement de la paraula i l’objecte.
Troba'm
Troba’m
 • Treballa l’atenció i el reconeixement dels personatges del conte.
 • El nen interioritza el coneixement més fàcilment.
Puzle
Puzle
 • Treballa l’atenció i el reconeixement dels personatges del conte.
 • Treballa la psicomotricitat fina.

Per a BubbleBooks les TIC no substitueixen el material tradicional, sinó que el complementen. Així per a cada App BubbleBooks ha dissenyat activitats que complementen la lectura del conte i que permeten treballar a l’aula o a casa.